Blog

Jan Jambon - Deska

Jan Jambon wil lager btw-tarief op nieuwbouw

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil dat de volgende federale regering het btw-tarief op nieuwbouw van 21 naar 6% verlaagt. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De voornaamste reden: Jambon vindt het prijsverschil tussen een koop- en nieuwbouwwoning te groot.

Alleen voor de buitenschil?

In het huidige regeerakkoord vraagt de Vlaamse regering het federale niveau al om een algemeen btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw te hanteren. Daar komt nu ook nieuwbouw bij. “Het financiële verschil tussen de aankoop van een bestaande woning en nieuwbouw is te groot. Dat heeft grotendeels te maken met de btw”, zei Jambon op een lunch van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). “Daarom vraagt mijn regering de federale overheid dat tarief te verlagen naar 6%, eventueel alleen voor de buitenschil.”

Evenveel voordeel voor bouwers en verbouwers

Bouwunie reageert positief op het voorstel van Jambon. De beroepsvereniging ziet het algemeen verlaagd btw-tarief als de enige goede compensatie voor het afschaffen van de woonbonus. “Een algemeen btw-tarief van 6% voor nieuwbouw, renovatie en sloop en heropbouw garandeert (ver)bouwers een betaalbare woning die voldoet aan de huidige comfort- en energienormen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. Bouwunie vraagt wel om het verlaagd btw-tarief niet te beperken tot de buitenschil. Zo genieten bouwers en verbouwers van evenveel voordeel.

Verplicht EPC zorgt voor kwaliteit

Ook de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) is verheugd over het voorstel. Maar omdat de nieuwe Vlaamse regering de verplichte energetische renovatie na verkoop heeft afgevoerd, heerst er ook teleurstelling. “We hebben ons kwaliteitsvol woningbestand onder meer te danken aan de verplichting van de EPC-score”, zegt voorzitter Serge Fautré. “Het zou een goede zaak zijn om renovatie te verplichten. Bovendien willen we een plafond op de huurprijs kunnen invoeren als het EPC-peil van een huurwoning niet aan de eisen voldoet.”

Wat met de klimaatambities?

Jambon lichtte aan de vastgoedsector ook de klimaatambities van de nieuwe Vlaamse regering toe. “Ik zoek geen applaus bij Greta Thunberg, maar wel bij de ondernemers in Vlaanderen”, liet hij optekenen. “Wij hebben klimaatambities, maar wereldwijd is Vlaanderen verantwoordelijk voor 0,3% van de CO2-uitstoot”, aldus Jambon. “We kunnen verregaande maatregelen nemen, maar ik denk niet dat dat op wereldschaal veel uithaalt.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Read more
Bouwen duurder? Deska

Wordt bouwen volgend jaar duurder of niet?

Betaal je volgend jaar tot 10% meer voor een nieuwbouwwoning? De Bouwunie is overtuigd van wel, en daar zit volgens hen vooral de verlaging van het S-peil voor iets tussen. Confederatie Bouw Limburg ziet de technieken dan weer als grootste boosdoener voor de hogere prijzen. Maar volgens Pixii hangt het er vooral vanaf welk soort woning je (ver)bouwt. Benieuwd waar jij het verschil kan maken? Ontdek het hier.

Bouwunie: “Eerst eisen grondig evalueren”

Vanaf 1 januari 2021 verlaagt het S-peil, waaraan de buitenschil van je woning moet voldoen, van 31 naar 28. Nieuwbouwwoningen hebben daardoor extra zonnewering, dikkere beglazing en duurdere isolatiematerialen nodig. Volgens Bouwunie stijgt de prijs van een nieuwbouwwoning daardoor met 5 à 10%, ofwel met 10 à 20.000 euro. De zelfstandigenorganisatie vraagt daarom aan de Vlaamse regering om het S-peil grondig te evalueren voor het verder te verstrengen.

“Door de strengere regels is het voor veel vrijstaande huizen erg moeilijk om de isolatienorm te halen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Uit onze enquête blijkt dat bouwen daardoor ook duurder wordt. Als je meer moet uitgeven aan dikkere spouwisolatie, driedubbele beglazing en extra dakisolatie hou je minder budget over om te investeren in hernieuwbare energie. Kiezen voor een warmtepomp in plaats van een gascondensatieketel levert vaak meer op dan een paar cm extra isolatie. Bovendien zijn nieuwbouwwoningen sowieso het energiezuinigst.”

Technieken de boosdoener?

Volgens Chris Slaets, CEO van de Confederatie Bouw Limburg, zijn het vooral de technieken die je huis duurder maken. “Tien jaar geleden besloegen technieken als ventilatie, energie, en domotica maar 15% van de totale kostprijs van je woning”, zegt hij in Het Belang van Limburg. “Ondertussen is dat aandeel gestegen tot 40%, waardoor bouwen nu ongeveer 30% duurder is. En daar mag je de stijging van de grondprijzen nog bijtellen. De alsmaar strengere regels rond energie en duurzaamheid hebben stilaan hun grenzen bereikt. Vooral de laatste percentages vragen grote investeringen.”

Pixii: “Bouwen niet per se duurder”

Moet je binnenkort 10% extra lenen of je bouwplannen zelfs een paar jaar uitstellen? Het onafhankelijk kennisplatform Pixii is er niet van overtuigd. “Uit een studie van de UGent in opdracht van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat de kostprijs niet per se stijgt als je voor passiefbouw kiest en een halfopen of rijwoning bouwt”, klinkt het bij Pixii. “Het zijn vooral de grotere vrijstaande woningen en dakappartementen waar de prijs omhoog zal gaan. Een erg klein deel van het gebouwenpark dus.”

“In cijfers: meer dan 90% van de appartementen en gesloten bebouwingen zijn voldoende geïsoleerd. Daarin moet je dus niet extra investeren in vergelijking met 2019. Dat geldt ook voor 65% van de halfopen bebouwingen. Bij vrijstaande woningen moet meer dan 70% van de eigenaars wel een meerprijs betalen om de toekomstige normen te halen. Ook als je wil experimenteren met woonvormen in open bebouwing, zal je meer moeten neertellen.”

Focus verleggen

Maar ook Pixii stelt het lagere S-peil bij nieuwbouw in vraag: “Is die verstrenging wel nodig? Daarover willen we met de bouwsector en de overheid graag van gedachten wisselen. Soms is het beter om afstand te nemen en het totaalplaatje te bekijken. Sinds januari 2019 zijn er opnieuw meer residentiële renovaties dan nieuwbouwprojecten vergund. We moeten bovendien tien keer meer renoveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat zal meer impact hebben dan een strenger S-peil. Misschien verleggen we met z’n allen de focus beter naar die uitdaging.”

Bron: Livios.be

Read more
EPB Deska

Welke EPB-eisen voor jouw verbouwing?

Voor nieuwbouw is het simpel. Elke nieuwe woning moet beantwoorden aan de EPB-eisen. Maar hoe zit dat bij jouw verbouwing? Minder simpel. Want niet elke renovatie is even uitgebreid. Livios zoomt in op de spelregels voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is.

En welke werken zijn dat dan? Er is jammer genoeg geen duidelijke opdeling vergunning-melding. Een melding is een vergunning light, maar dat betekent niet dat hier enkel kleinere werken onder vallen. Onder bepaalde voorwaarden volstaat een melding zelfs voor een hele bijbouw. Aan je architect om dit bij jouw gemeente af te checken. Verbouw je zonder architect? Steek je licht dan rechtstreeks op bij de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente.

Ingrijpend of gewoon?

Terug naar de EPB-eisen. Aan welke voorwaarden moet jouw renovatie allemaal voldoen? Het antwoord hangt samen met het antwoord op de vraag: is jouw verbouwing een ingrijpende energetische renovatie of een gewone renovatie? Want voor beide types legt de Vlaamse overheid andere energetische eisen op.

1. Ingrijpende energetische renovatie

We citeren: “Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd.”

Wat?

De term technische installaties betekent bij renovaties vaak zoveel als de verwarmingsketel. Hoort daar bijvoorbeeld niet bij: de elektrische installatie. Volledig is al wat vager: wat als je bijvoorbeeld je ketel vervangt maar de radiatoren laat hangen? En scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving? Dat zijn niet alleen je muren, maar ook je dak en vloer.

In de praktijk: een totaalrenovatie waar de hele buitenschil wordt geïsoleerd en de oude technieken eruit gaan.

De eisen?

  1. Een maximaal E-peil van 70 (vanaf 2020).
  2. Ventilatie: dezelfde spelregels als bij nieuwbouw.
  3. Maximale U-waarden voor nieuwe/vernieuwde/nageïsoleerde constructiedelen

En dat betekent voor jou?

Dat je een EPB-verslaggever moet aanstellen. Bij dit type renovatie is ook typisch een architect betrokken. Deze twee bouwpartners waken erover dat je E90 haalt. Het E-peil is de energetische totaalscore van je woning. Hoe lager dat getal, hoe energiezuiniger.

Dat je een ventilatiesysteem moet integeren. In de droge ruimtes moet er verse lucht binnenkomen, in de natte ruimes wordt die afgevoerd.

Dat als je je muren, vloer of dak na-isoleert, je dat meteen doorgedreven genoeg moet doen. Idem voor nieuwe constructies. De U-waarde drukt – kort door de bocht – uit hoe goed een bepaald constructieonderdeel isoleert. Het is een vrij technische materie en iets wat je EPB-verslaggever voor zijn rekening neemt.

2. Gewone renovatie

Geen specifieke definitie.

Wat?

Dat betekent zoveel als: elke meldings- of vergunningsplichte renovatie die niet onder de noemer energetische renovatie valt.

Het eisenpakket?

  1. Isolatie-eisen voor nieuwe constructieonderdelen.
  2. Minimale ventilatievoorzieningen.
  3. Minimale eisen voor daken, muren en vloeren die je na-isoleert.
  4. Eisen voor installaties die je vervangt of vernieuwt.

En dat betekent voor jou?

Wat je moet verstaan onder ventilatievoorzieningen lees je in het artikel Ventilatie bij renovatie. Of wil je meer weten over de installatie-eisen?

De isolatie-eisen. Dezelfde redenering als bij de ingrijpende energetische renovatie: als je isoleert, moet dan meteen doorgedreven genoeg zijn. Als je je buitenmuur laat na-isoleren bijvoorbeeld, moet dat met een bepaald minimumpakket aan isolatie.

En de constructie-onderdelen en installaties waar je niets aan doet, ten slotte? Daar gelden geen eisen voor.

Bron: Livios

Read more